Rocznik Mińskomazowiecki tom 28

Nie tylko dla koneserów

Korzystanie z bardzo dobrych lektur stanowi jeden ze sposobów spędzania długich, zimowych, wieczorów. Do grona publikacji, po które warto sięgnąć należy od ponad dwudziestu lat „Rocznik Mińskomazowiecki”. Sztandarowa pozycja wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego doczekała się już dwudziestu ośmiu odsłon. Najnowsza z nich właśnie pojawiła się na rynku wydawniczym powiatu mińskiego. Staraniem komitetu redakcyjnego czytelnicy otrzymali kolejną, solidną, porcję wiedzy dotyczącej ziemi mińskiej. Tworzące popularnonaukową dawkę materiały zostały poświęcone różnym okresom dziejowym tego obszaru Mazowsza. W związku z tym miłośniczki i miłośnicy historii mogą zapoznać się z kolejnymi rezultatami dociekań prowadzonych przez Eryka Szubińskiego. Na ponad stu dwudziestu stronach zaprezentował on tym razem zagadnienie latyfundium „potomków Jana Gościeńskiego stolnika czerskiego, jakie powstało w okolicach Mińska na przełomie średniowiecza i nowożytności”. O obrazie administracyjnym gminy Mińsk Mazowiecki w połowie lat 20 XX w. informuje natomiast zainteresowane osoby dr Janusz Kuligowski. – Dzieje gminy pod względem podziału administracyjnego, zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym nie były w szerszym aspekcie omawiane. Zazwyczaj były one sygnalizowane w kontekście rozwoju przestrzennego miasta, który następował zawsze kosztem tej jednostki administracyjnej – wskazuje zasłużony badacz dziejów lokalnych. W „Roczniku…” nie brakuje również artykułów poruszających tematykę osadzoną w latach 1939 – 1945. Wśród ich autorów znaleźli się Halina Chorobińska, Damian Sitkiewicz oraz Franciszek Zwierzyński. Na łamach publikacji zamieszczono ponadto materiały poświęcone powojennej i współczesnej części dziejów miasta nad Srebrną. Wobec tego między innymi Daniel Gągol pokusił się o przedstawienie historii motocyklowych pasji mińszczan, zaś Tadeusz Perczyński zaprasza czytelników do podróży przez przeszłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim. Tymczasem Ewa Migdalska zabiera wszystkich chętnych do „wyjazdu” do ośrodka w Mariance, a Małgorzata Kłoszewska przybliża początki mińskomazowieckich korzeni big beatu. W ramach czasowych III RP mieszczą się natomiast artykuły popełnione przez Łukasza Kucia i Jana Zbigniewa Piątkowskiego oraz Zbigniewa Grzesiaka. Ostatni z wymienionych autorów przekazuje wiadomości związane z oddaniem do użytku, kultowego dla niektórych osób, przystanku kolejowego Mińsk Mazowiecki Anielina. Dwaj, wcześniej wymieni, dziennikarze opisują ćwierćwiecze funkcjonowania tygodnika „Co słychać?” i krótsze acz równie interesujące zagadnienie istnienia telewizji „Co słychać?”. Dwudziesty ósmy tom „Rocznika…” stanowi ponadto okazję do przeczytania opisów biograficznych osób zasłużonych dla ziemi mińskiej. W gronie tym znajdują się m.in. Franciszek Kopyciński h. Kopacz, lekarz Leon Dudrewicz, ostatni dziedzic Mińska Mazowieckiego Tadeusz Doria-Dernałowicz, działacz społeczny i polityczny Franciszek Wojtkowski, kronikarz dziejów miasta Stanisław Głowacki, nieodżałowany działacz sportowy Piotr Siankowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim Łucja Groblewicz oraz literat Krzysztof Szczypiorski. Po raz kolejny w wydawnictwie TPMM ważne miejsce zajmuje dział wspomnień. Tym razem w podróż do przeszłości zabierają czytelników Mirosław Lissowski, Janusz Słomczyński, Jadwiga Zawadka, Marek Zaremba i Maciej Kierył. Całość, bogato ilustrowanej, publikacji zamyka dział określany mianem varia. Wśród tych różności zwracają uwagę np. informacje o Mińskiej Lidze Mistrzów oraz początkach i rozwoju jiu-jitsu w nadsrebrzańskim grodzie. Warto też pochylić się nad materiałem przedstawiającym najnowsze nabytki Towarzystwa. Wkład społecznej pracy nad wydaniem ponad 500 – tronicowego „Rocznika…” wnieśli tworzący jego komitet redakcyjny Lilla Kłos, Tomasz Adamczak, Marek Łodyga, Piotr Nowicki i Waldemar Piekarski. Wsparli ich wydatnie Ewa Migdalska, Elżbieta Rozparzyńska i Sylwester Dźwigała. Nie do przecenienia były też działania korektorskie podjęte przez Ewę Borkowską, Grażynę Krzewińską, Ewę Migdalską, Ewę Pszczółkowską, Elżbietę Rozparzyńską i Hannę Żelazowską. Opublikowanie wydawnictwa zostało dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Mińsk Mazowiecki. „Rocznik…” można bezpłatnie otrzymać w siedzibie TPMM, która znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim. W związku z tym członkowie stowarzyszenia zapraszają zainteresowane osoby na wtorkowe, w godzinach 17:00 – 19:00, dyżury przedstawicieli zarządu TPMM. (ta)           

 


[ngg src=”galleries” ids=”80″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”800″ gallery_height=”600″ arrows=”1″ thumbnail_link_text=”Galeria”]

Zabawy dziecięce… – konkurs

Zabawy dziecięce… w czasie VI Dni Kultury Żydowskiej

W Mińsku Mazowieckim od sześciu lat grupa społeczników organizuje Dni Kultury Żydowskiej Bliscy i Oddaleni. Ideą spotkań jest przypomnienie mieszkańcom naszego miasta przedwojennych sąsiadów – ich kultury i codzienności. W czasie Dni Kultury Żydowskiej organizowane były spotkania literackie, spektakle i koncerty. Dużym powodzeniem każdego roku cieszą się spacery miejskie oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ubiegłym roku wielu mieszkańców Mińska wzięło udział w kolacji szabasowej.

W tym roku jednym z działań, oprócz spaceru historycznego, warsztatów haftu i wycinanki oraz escaperoomu w przestrzeni wirtualnej, było ogłoszenie konkursu literacko-artystycznego „Zabawy dziecięce” dla uczniów szkół powiatu mińskiego. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania inspirowanego jednym ze zdjęć ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Wpłynęły 24 prace, z których wiele zadziwiało oryginalnością i wysokim poziomem literackim. Po długich dyskusjach komisja konkursowa wyróżniła 13 z nich przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII – VIII ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Opowiadania młodych ludzi ożywiają bohaterów zdjęcia. Łączą młodych przedwojennych mińszczan także bezpośrednio z autorami prac, którzy musieli wejść w wyobraźni w wyłaniający się ze zdjęcia świat. I ten, choć oddalony, stał się bliscy, także nam wszystkim czytającym opowiadania. Taka jest idea Dni Kultury Żydowskiej.

Nagrody w konkursie przygotowano dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które było też organizatorem konkursu.

Mińsk Mazowiecki, 4 listopada 2020 r.
Autor tekstu: Justyna Radomińska


(więcej…)

Opieka cmentarza

Przedstawiamy zdjęcia nagrobków i miejsc na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim, które zostały objęte opieką młodzieży ze Szkoły Branżowej 1 Stopnia z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, która pod opieką i wsparciu 7-19 Hufca Pracy odbywa praktyczną naukę zawodu u lokalnych rzemieślników i pracodawców. Wśród czwórki wolontariuszy jest też uczennica ze SzB1S z ZS im. Kazimierza Wielkiego. W miesiącu październiku, podczas trzech akcji uczniowie umyli i posprzątali groby zasłużonych dla mińskiej ziemi i Polski bohaterów. Wśród Nich znalazły się miejsca wiecznego spoczynku: 

– Juliana Grobelnego pierwszego przewodniczącego Rady Pomocy Żydom ,,Żegota”, który za swoją działalność został odznaczony medalem Sprawiedliwym wśród Narodów Świata

– Mińskich bibliotekarek Kornelii Skrodzkiej i Leokadii Magdaleny Lipskiej, które w czasach zaborów szerzyły wśród społeczeństwa książki z literaturą i historię Polski.

– Adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusza Łaszczyc Olszamowskiego i jego nie mniej zasłużonych dla Polski rodziców.

– Rodziny Sażyńskich. Synowie Tadeusz, Witold i Czesław byli żołnierzami Armii Krajowej, zostali zamordowani na Pawiaku. Ich ojciec zginął w obozie w Stutthofie. Matka, Pani Stefania przeżyła pobyt w obozach koncentracyjnych. Po powrocie do Mińska Mazowieckiego kontynuowała prowadzenie Zakładu Fotograficznego. Zmarła w 1992 r. przeżywszy 97 lat. 

Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kurowskiej, Krzysztofowi Kozdra, Markowi Rek oraz Arturowi Tomkiewiczowi za poświęcony czas, pracę oraz serce które włożyli w realizację tak zacnych działań.


[ngg src=”galleries” ids=”79″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”800″ gallery_height=”600″ thumbnail_link_text=”Galeria”]

Przenoszenie kapliczki

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych nastąpił oficjalny odbiór prac związanych z przeniesieniem i przeprowadzeniem robót renowacyjnych kapliczki św. Jana Nepomucena. Kilkusetletni obiekt znajduje się nieopodal ronda ks. Józefa Dziąga w Mińsku Mazowieckim. Zabytek, określany także mianem latarni umarłych, musiał zostać przeniesiony dalej od ulicy. Dotychczasowe usytuowanie jednego z charakterystycznych elementów pejzażu miasta nad Srebrną mogło powodować jego dalszą degradację. Inwestycję zrealizowała firma Remex Sp. z o.o. Sp.K.

Na odsiecz zabytkom.


(więcej…)

Kwesta

Wirtualny wymiar będzie posiadała tegoroczna XIX Społeczna Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie darczyńców i kwestarzy jako zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zdecydowaliśmy o odstąpieniu w bieżącym roku od przyjętej od lat formuły zbierania pieniędzy. Jednocześnie informujemy, że w ramach przeprowadzonego odnawiania świadectw przeszłości z pieniędzy zebranych w trakcie zeszłorocznej kwesty uratowaliśmy od zniszczenia nagrobek dziewiętnastowiecznego urzędnika Karola Jurkowskiego (sektor VII, rząd 1, nr grobu 9). Internetowa kwesta na rzecz ratowania kolejnych, zabytkowych, nagrobków będzie prowadzona do 30 listopada 2020 r. Pieniądze prosimy przekazywać na numer konta 75 9226 0005 0000 1560 2000 0010  z dopiskiem „Na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków” lub na portalu zrzutka.pl – link: https://zrzutka.pl/zkf2vy  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wspieranie akcji ratowania zabytkowych nagrobków przed zniszczeniem. Zarząd TPMM: Marek Łodyga, Elżbieta Rozparzyńska, Michał Rogala, Sylwester Dźwigała, Waldemar Piekarski, Henryk Szymański oraz Piotr Nowicki.


[ngg src=”galleries” ids=”78″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”800″ gallery_height=”600″ arrows=”1″ thumbnail_link_text=”Galeria”]

Pamiątki po Janie Miłkowskim

Pragniemy z radością poinformować o naszych nowych eksponatach. W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Pań Anny i Ewy Miłkowskich, pamiątki po Ich Tacie, ś.p. Janie Miłkowskim. Są to bardzo często unikatowe przedmioty związane z historią naszego miasta: naszywki, przypinki, plakietki, medale, proporczyki, pocztówki, zdjęcia, broszury oraz książki. Naszym darczyńcom serdecznie dziękujemy za wzbogacenie naszych zbiorów. Pragniemy nadmienić, że Pan Jan Miłkowski był nietuzinkową osobą. Ma olbrzymie zasługi dla rozwoju szkolnictwa, turystyki, historii oraz działalności społecznej w naszym mieście.


[ngg src=”galleries” ids=”76″ display=”basic_slideshow” gallery_width=”800″ gallery_height=”600″ arrows=”1″ thumbnail_link_text=”Galeria”]


(więcej…)